Veranderingen ontbinding huwelijksgemeenschap en aansprakelijkheid
Wijzigingen 2012

 

1. Tijdstip ontbinding huwelijksgemeenschap vervroegd

In geval van echtscheiding wordt de gemeenschap van goederen sinds 1 januari 2012 reeds ontbonden op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding (of het tijdstip van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst bij een geregistreerd partnerschap). Alle goederen en schulden die na de ontbinding aan een echtgenoot opkomen vallen daardoor niet meer in de gemeenschap. Een ander gevolg is dat de bestuursregeling eindigt: vanaf het moment van ontbinding komt de bestuursbevoegdheid aan beide echtgenoten gezamenlijk toe, zoals bij een gewone gemeenschap.

Ten einde derden te beschermen tegen verrassingen in dezen kan de ontbinding in dit soort gevallen aan onkundige derden alleen worden tegengeworpen, indien het desbetreffende verzoek, dan wel de overeenkomst tot minnelijke ontbinding (geregistreerd partnerschap), is ingeschreven was in het huwelijksgoederenregister.

 

2. Aansprakelijkheid voor schulden van de andere echtgenoot bij ontbinding gemeenschap

Na ontbinding van de huwelijksgemeenschap wordt de ene echtgenoot mede-aansprakelijk voor gemeenschapsschulden die tijdens het huwelijk waren aangegaan door de andere echtgenoot, maar die aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen door hem of haar wordt verkregen uit hoofde van verdeling van de gemeenschap. Een belangrijk voordeel voor deze echtgenoot (en een nadeel voor gemeenschapsschuldeisers) is dat derdenbeslag onder de werkgever van de aansprakelijk geworden echtgenoot niet meer aan de orde kan zijn. Dat salaris wordt immers niet verkregen uit hoofde van verdeling van de ontbonden gemeenschap.

 

Voorbeeld

A, gehuwd in gemeenschap van goederen met B, sluit zonder medewerking van B een persoonlijke lening af met C (25.000). De hieruit voortvloeiende schuld valt in de huwelijksgemeenschap. Na ontbinding van de gemeenschap kan C zich verhalen op:

a. de goederen van de ontbonden gemeenschap (zolang geen verdeling heeft plaatsgevonden);

b. het privévermogen van A (die de schuld was aangegaan), en

c. het privévermogen van B, maar alleen voor zover dit afkomstig is uit de ontbonden huwelijksgemeenschap (krachtens verdeling).

Bel mij terug s.v.p.

Vul hieronder uw gegevens in om terug gebeld te worden. Vermeld, indien van toepassing, het door u gewenste tijdstip in.

Bel mij terug

© Janssen & van Commenée Alle rechten voorbehouden.