Huis financiëren

Huis financieren/hypotheekakte

Een hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat u uw woning als onderpand geeft aan de bank in ruil voor een geldlening. Om de bank te beschermen heeft deze het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen als u uw afspraken niet na kunt komen. Een hypotheekakte wordt opgesteld door een notaris en na ondertekening wordt een afschrift bij het kadaster ingeschreven.

In verreweg de meeste gevallen wordt de aankoop van een huis gefinancierd door een bank, een verzekeraar of een pensioenfonds. Soms ook door ouders in de vorm van een schenking of tijdelijke lening. De verschillen tussen hypothecaire leningen bestaan voornamelijk uit de wijze van aflossing.

Een hypotheek is een lastig en ingewikkeld product.

Aandachtspunten zijn o.a.: rentebeleid, offerterente, verhuisregeling, geldigheidsduur, nationale hypotheekgarantie (nhg), boetevrije aflossing, annuleringskosten, bouwdepot of kosten spaarhypotheek, klik hier voor meer informatie.

Lening afgelost

Als de lening helemaal is afgelost, vervalt het recht van de geldverstrekker op het onderpand. Wij moeten daarvoor de inschrijving van de hypotheek bij het kadaster doorhalen. Ook hiervoor is een notariële akte nodig, een akte van vervallenverklaring (royement). De geldverstrekker – die ook hypotheekhouder is – moet hiervoor toestemming geven. Als het huis verkocht is, verzorgen wij – bij de levering – ook voor de doorhaling van de inschrijving van de hypotheek van de verkoper.

Hypotheek voor samenwoners

Voor een goede regeling zijn doorgaans een samenlevingsovereenkomst en twee partnertestamenten nodig. Daarmee sluit u al het merendeel van de mogelijke problemen uit.

Als u bijvoorbeeld samen eigenaar van het huis bent en er is geen samenleefcontract en/of testament opgesteld, dan kunnen grote problemen ontstaan bij overlijden van een van de partners. De achterblijvende partner is dan niet uw erfgenaam, dat zijn alleen uw kinderen of overige familieleden.

Overlijdensrisico verzekering

Om uw partner in staat te stellen om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen voor het geval u komt te overlijden, vragen financiers meestal om een overlijdensrisicoverzekering. Ingeval van voortijdig overlijden wordt de hypothecaire lening afgelost met de uitkering van de verzekering.

Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering moet erfbelasting worden betaald. Dat kunt u voorkomen door de verzekering te splitsen. U bent verzekerde terwijl uw partner de verzekeringnemer is, en eventueel vice versa.

In huwelijkse voorwaarden of een samenleefcontract kan een bepaling worden opgenomen waardoor de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering altijd vrij van erfbelasting is.