Schenken

Een schenking, een gift of een donatie is een overeenkomst waarbij u geld of goederen aan iemand geeft, zonder daar een tegenprestatie voor te vragen.

Door een grote schenking aan een toekomstige erfgenaam vermindert de omvang van de uiteindelijke erfenis en dat scheelt belasting. Schenkingen en belastingen zijn met elkaar verbonden. Altijd speelt de vraag: wat moet ik aan belasting betalen als ik niets doe, en wat als ik schenkingen ga doen. Dagelijkse kost voor elke notaris, ook voor ons.

Periodieke- en andere schenkingen

Schenkingen (giften) aan de meeste goede doelen en aan sociaal nuttige instellingen (dorpshuizen, sportverenigingen en dergelijke) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Giften aan een persoon of aan personen zijn meestal niet aftrekbaar zijn. Er zijn twee soorten schenkingen/giften: periodieke- en andere schenkingen.

Schenkingsvarianten

Schenkingen kunt u juridisch gezien op verschillende manieren doen: op papier, in geld of in goederen. Daarnaast kunt u er voor kiezen wie de schenkbelasting moet betalen. Als u zelf de schenkbelasting wilt betalen, moet u een schenking “vrij van recht” doen. Net als in een testament kunt u ook aan schenkingen voorwaarden verbinden. Dit legt u vast in een schenkingsakte.

Belastingvrij schenken

Belastingvrij geld schenken is niet zo ingewikkeld. U maakt gewoon het bedrag over naar de bankrekening van de ontvanger. Blijft u binnen de jaarlijkse vrijstelling dan is een schenkingsaangifte niet noodzakelijk. Indien u meer schenkt dan moet u tijdig aangifte doen, ook als u gebruik wilt maken van een vrijstelling.

bereken de verschuldigde schenkbelasting

Estate planning

Het doel van estate (= nalatenschap) planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht en heeft alles te maken met schenk- en erfbelasting.

actuele tarieven schenk- en erfbelasting

Hier vindt u de actuele tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting.

actuele tarieven erf- en schenkbelasting