Erven

Sinds 2010 is er een heel nieuwe wet op schenk- en erfbelasting. Deze wet heeft vooral gevolgen in de sfeer van vrijstellingen en belastingen.

Wettelijk erfrecht

Uw echtgenoot wordt in het wettelijk erfrecht goed beschermd tegen de aanspraken van uw eventuele kinderen. Hun erfdeel wordt een vordering op uw echtgenoot. Die vordering kunnen zij niet opeisen zolang uw echtgenoot leeft, behalve wanneer deze failliet zou gaan of in de schuldsanering terecht komt.

Uw echtgenoot wordt eigenaar van al uw bezittingen en moet al uw schulden betalen. Uw kinderen hoeven niet voor deze schulden op te draaien.

Over de vordering die de kinderen op uw echtgenoot hebben wordt een rentepercentage berekend.

Erfgenamen volgens de wet

De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Zij worden in vier groepen verdeeld, die ook in die volgorde van rangorde aan de beurt komen.

Groep 1: echtgenoot of geregistreerd partner en uw kinderen.

Groep 1a: kleinkinderen

Groep 2: overige verkrijgers (bloedverwanten)

Groep 3: de staat der nederlanden

Testament

U kunt met een testament de wettelijke verdeling opzij zetten of aanpassen. Als u een testament maakt heeft u zekerheid en zeggenschap over de verdeling van uw erfenis na uw overlijden en moeten uw erfgenamen zich daaraan houden.

Afwikkeling nalatenschap door executeur/notaris

De afwikkeling van een nalatenschap omvat drie stappen: de verklaring van erfrecht, de aangifte erfbelasting en de verdeling van de nalatenschap. Met een verklaring van erfrecht kan de nalatenschap afgewikkeld worden.

Erf- en schenkbelasting

Klik op onderstaande button voor de actuele tarieven erf- en schenkbelasting en de bijbehorende vrijstellingen.