Vereniging & stichting

Vrijwel dagelijks worden verenigingen en stichtingen opgericht. Op het gebied van cultuur, sport, gezondheid, goede doelen, te veel om op te noemen. Met dergelijke verenigingen of stichtingen willen mensen mogelijkheden benutten om hun doel te bereiken.

Vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Verenigingen zijn er in twee soorten. Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hebt u een notariële akte nodig, met daarin de statuten van de vereniging. Richt u een vereniging op zonder notariële akte, dan heeft de vereniging slechts beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag minder en ook zijn bestuurders van zo’n vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vereniging.

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon. Een stichting wordt opgericht om een bepaald doel te realiseren, met behulp van een vermogen. U kunt een stichting, net als andere rechtspersonen, slechts oprichten bij notariële akte. Een rechtspersoon is iets anders dan een “natuurlijk persoon”

De rechtspersoon, in dit geval de stichting, wordt vertegenwoordigd door daartoe aangewezen bestuurders, die zijn ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel.

Voorbereiding oprichting vereniging of stichting

Waar moet u beginnen voordat u tot oprichting overgaat? Maak eerst een plan. Zorg dat alles op papier staat en wordt het daar samen met uw mede-initiatiefnemers over eens. Met de gegevens uit uw plan wordt het stukken eenvoudiger om de formaliteiten rond oprichting te vervullen.

Informatie over de 10 verschillen tussen stichting en vereniging, vindt u hier.