Huis & Hypotheek

U neemt in uw leven veel belangrijke beslissingen. Eén van de belangrijkste is het kopen van een huis.

Een “voorlopige koopovereenkomst” is de basis voor de uiteindelijke levering van uw huis via de transportakte. Anders dan u misschien denkt, is er niets ‘voorlopigs’ aan de overeenkomst. Alle reden om de koop grondig aan te pakken.

Bij de levering van een huis is de koper verplicht om een notaris in te schakelen. Een notaris is als enige bevoegd om een notariële akte op te maken. Het gaat dan om de eigendomsakte en de hypotheekakte.

Huis kopen/koopakte

Zodra u uw handtekening hebt gezet onder een koopovereenkomst/koopakte (vaak ook “voorlopige koopovereenkomst/akte” genoemd) bent u aan de koop gebonden. Er is dus niets “voorlopigs” aan de koopovereenkomst. Na het tekenen van de koopovereenkomst hebt u wel nog drie dagen bedenktijd. In die periode kunt u nog zonder boete of kosten onder de koop uit komen. Daarna bent u er aan gebonden tenzij er nog ontbindende voorwaarden voor de financiering van toepassing zijn.

Huis leveren/transportakte

De leveringsakte (ook wel: transportakte genoemd) wordt opgemaakt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Wij nemen daarin alle bindende voorwaarden op die met de (ver)koop van het huis te maken hebben. Na het passeren van de akte (het ondertekenen door alle partijen en de notaris) wordt u officieel ingeschreven in het kadaster als eigenaar.

Huis financieren/hypotheekakte

Een hypotheekakte wordt opgesteld door een notaris en na ondertekening wordt een afschrift bij het kadaster ingeschreven. Een hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat u uw woning als onderpand geeft aan de bank in ruil voor een geldlening. Het is een lastig en ingewikkeld product en er zijn heel veel mogelijkheden.