Janssen & Van Commenée Notarissen

Goed geregeld, voor nu en voor later.

Relaties &
Familie

Huis &
Hypotheek

Ondernemen &
Bedrijf

Vereniging &
Stichting

Schenkingen &
Donaties

Janssen & Van Commenée Notarissen is gevestigd in Heemskerk maar heeft klanten in wijde omgeving. Wij nemen tijd voor u en staan u op professionele wijze bij. Gewoon omdat u de zaken goed geregeld wilt hebben: op de korte én op de lange termijn.

Heeft u een notaris nodig voor een testament, estate planning, onroerend goed of een nieuw op te richten stichting of bedrijf? Neem dan contact met ons op. Want naast deskundigheid bieden wij u maximale duidelijkheid, zowel in ons advies als in onze tarieven.

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen? Doe test om te bepalen of uw gezamenlijke afspraken nog goed passen in uw huidige levenssituatie

Ongehuwd samenwonend

Trouwen

Geregistreerd partnerschap

Checklist testament

Deze checklist helpt u na te denken over de wensen en mogelijkheden van uw testament. Wat is voor u belangrijk? Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Laat deze wensen goed…

Manon Muller en Mariska Klinkenberg benoemd tot toegevoegd notaris

Op donderdag 5 oktober 2023 zijn mr Manon Muller en mr Mariska Klinkenberg door de Kamer voor het Notariaat bij de rechtbank in Amsterdam beëdigd tot toegevoegd notaris. Manon Muller is sinds 1996 werkzaam in het notariaat. Zij heeft zich…

vormvoorschriften van een testament

,
De minister heeft op vragen uit de Tweede Kamer aangegeven dat hij vasthoudt aan de huidige vormvoorschriften van een testament. Voor de rechtsgeldigheid van een uiterste wil moet de akte waarin de uiterste wilsbeschikking is vervat, worden…

Ouderlijk vruchtgenot

,
Ouders die gezag hebben over hun kind, hebben nu  vruchtgenot van het vermogen van hun kind. Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, vindt dat ouders niet vrijelijk over de opbrengsten van het vermogen van minderjarigen mogen beschikken.…

Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

,
De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een kind meerderjarig wordt. Dat stelt Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, voor in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel maakt deel uit van…

Uitsluitingsclausule net op tijd bedongen.

Het huwelijk van partijen is door echtscheiding ontbonden. Zij waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen zoals dat gold voor 2018. Tijdens het huwelijk hebben partijen een woonhuis gekocht van zijn ouders waarbij de ouders een deel van…

Ik wil mijn wensen over zorg en behandeling opschrijven, informatie over de zorg aan het einde van uw leven.

Via de website Thuisarts.nl vindt u informatie over medische vragen en ook over onder meer euthanasie. In een notarieel levenstestament kunt u uw wensen opnemen over medische behandelbeslissingen als u niet meer zelf uw situatie kan beoordelen. Ook…

nieuwe hypotheekakte bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht voor rekening bank

Wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht mag een bank een nieuwe hypotheekakte verlangen. Het is echter onredelijk om de kosten van de nieuwe hypotheekakte te verhalen op de consument alleen vanwege…

Ongehuwde ouders krijgen gezamenlijk gezag als kind na 31 december 2022 wordt erkend

Op 1 januari 2023 treedt in werking de Wet van 7 juni 2022 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege gezamenlijk gezag door erkenning. Dit betekent dat als een kind…

Bij jubelton mag eerste schenking lager zijn dan jaarlijkse vrijstelling.

Op 1 januari 2023 zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor zowel kinderen als andere verkrijgers worden verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Krijgt u in 2022 voor de 1e keer een schenking voor uw eigen woning? En wil dezelfde…

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Ongehuwde en niet geregistreerde ouders vinden het vaak lastig om zelf het gezamenlijk gezag aan te vragen. De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Want meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen…

Notarieel samenlevingscontract voldeed niet aan eisen van partnerschap voor de Successiewet door het ontbreken van een wederzijdse zorgverplichting.

De man heeft een schenking ontvangen ten behoeve van zijn woning. Er is een geschil met de Belastingdienst of de man recht heeft op toepassing van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton). De man was ten tijde…

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2023

Vrijstellingen voor erfbelasting Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling. De vrijstelling bedraagt in de navolgende situatie: Gehuwd…

Voorhuwelijks nihilbeding (geen partneralimentatie) blijft nietig

M en V hadden vóór het sluiten van het huwelijk een nihilbeding laten opnemen in hun huwelijkse voorwaarden waardoor na echtscheiding geen partneralimentatie is verschuldigd. De Hoge Raad heeft geoordeeld - in navolging van haar eerdere arresten…

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register na uitspraak Europese rechter

De Europese bepaling dat iedereen in alle gevallen toegang moet hebben tot het UBO-register is ongeldig. Dit heeft het Europese Hof van Justitie gisteren geoordeeld in een arrest over het Luxemburgse UBO-register. De verstrekking van informatie…

De uitsluitingsclausule in het testament is dwingend.

In kader van ontbinding geregistreerd partnerschap wordt door de vrouw aan de rechtbank verzocht - om voor recht te verklaren dat de woning niet in enige vorm van gemeenschap valt en uitsluitend aan de vrouw toebehoort. De vrouw heeft de…

Een beter energielabel leidt tot een hogere prijsstijging.

De prijzen van woningen met een beter energielabel stegen in het derde kwartaal van dit jaar harder dan woningen die minder zuinig zijn. Woningen met label A, B of C waren 11 tot bijna 13 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. De…

Invoering digitaal oprichten BV later

De invoering van het digitaal oprichten van een BV loopt opnieuw vertraging op. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moet worden, waardoor de verwachte invoering op 1 januari…

1 op de 3 juridische entiteiten heeft UBO’s nog niet geregistreerd

Het aantal juridische entiteiten dat per 1 oktober haar ultimate beneficial owners (UBO’s) heeft geregistreerd nadert de 67,5 procent. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 entiteiten dat nog niet heeft gedaan, ondanks de deadline van 27 maart…

Kopers nieuwbouw ongerust na uitspraak Raad van State

De Vereniging Eigen Huis (VEH) kreeg naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State veel vragen binnen van ongeruste kopers van een nieuwbouwwoning. Wat de uitspraak betekent voor nieuwbouwprojecten hangt af van de fase waarin…

Notaris die verklaring van erfrecht opstelt, moet erfgenamen informeren over testament

Een notaris die de opdracht krijgt een verklaring van erfrecht op te maken moet de erfgenamen informeren over de inhoud van een testament en wijzen op de verplichtingen die daarin staan, zoals legaten en lasten. De notaris hoeft overigens niet…

Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte BV

Naar aanleiding van Kamervragen van de VVD en het CDA is het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv gewijzigd. Daardoor is het straks wél mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte bv te wijzigen met een Engelstalige…

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning: bestedingstermijn blijft 3 jaar

Voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling geldt als vereiste dat de begiftigde het bedrag van de schenking uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het eerste kalenderjaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan,…

Overdrachtsbelasting: het hoge tarief hoeft niet altijd te gelden bij woningen die zijn verhuurd

Indien iemand een verhuurde woning verwerft met het doel om er zelf in te gaan wonen, kan de startersvrijstelling of het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing zijn als op het moment van de verkrijging feitelijk al vaststaat…

Wanneer kunt u de startersvrijstelling krijgen (overdrachtsbelasting)?

Verkrijg je een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen? En voldoe je ook aan de andere voorwaarden? Dan kun je misschien een startersvrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting. Voorwaarden startersvrijstelling Je hebt…

Jubelton wordt afgeschaft per 1 januari 2023

Je zoon of dochter belastingvrij een ton schenken voor de aankoop van een nieuwe woning? Vanaf 1 januari is dat niet meer mogelijk. Dan wordt de schenkingsvrijstelling voor een woning naar beneden bijgesteld tot 28.947 euro. In 2024 wordt deze…

Overdrachtsbelasting naar 10,4%

Koop je na 1 januari een woning, maar ga je er niet zelf in wonen? Dan betaal je 10,4 procent overdrachtsbelasting. Nu is dat nog 8 procent. Dat plan maakte staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën op Prinsjesdag bekend. Met deze maatregel…

Hockeyshirts HBS krijgen tweede leven

Alle leden van HBS mochten hun oude shirt omwisselen voor een nieuw shirt van Indian Maharadja. Prachtige shirts die weer jaren mee kunnen. De oude shirts zijn nog goed bruikbaar. KLM heeft ze verzonden naar Kenia en uitgedeeld aan de kinderen,…

Neem contact met ons op

    Velden met een * zijn verplicht.