Invoering digitaal oprichten BV later

De invoering van het digitaal oprichten van een BV loopt opnieuw vertraging op. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moet worden, waardoor de verwachte invoering op 1 januari 2023 niet haalbaar is. De plenaire behandeling is voorlopig gepland in week 6 van 2023 (tweede week februari). Hiermee schuift de invoeringsdatum naar verwachting door naar zomer 2023.