Checklist testament

Deze checklist helpt u na te denken over de wensen en mogelijkheden van uw testament. Wat is voor u belangrijk? Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Laat deze wensen goed…

Manon Muller en Mariska Klinkenberg benoemd tot toegevoegd notaris

Op donderdag 5 oktober 2023 zijn mr Manon Muller en mr Mariska Klinkenberg door de Kamer voor het Notariaat bij de rechtbank in Amsterdam beëdigd tot toegevoegd notaris. Manon Muller is sinds 1996 werkzaam in het notariaat. Zij heeft zich…

vormvoorschriften van een testament

,
De minister heeft op vragen uit de Tweede Kamer aangegeven dat hij vasthoudt aan de huidige vormvoorschriften van een testament. Voor de rechtsgeldigheid van een uiterste wil moet de akte waarin de uiterste wilsbeschikking is vervat, worden…

Ouderlijk vruchtgenot

,
Ouders die gezag hebben over hun kind, hebben nu  vruchtgenot van het vermogen van hun kind. Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, vindt dat ouders niet vrijelijk over de opbrengsten van het vermogen van minderjarigen mogen beschikken.…

Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

,
De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een kind meerderjarig wordt. Dat stelt Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, voor in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel maakt deel uit van…

Uitsluitingsclausule net op tijd bedongen.

Het huwelijk van partijen is door echtscheiding ontbonden. Zij waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen zoals dat gold voor 2018. Tijdens het huwelijk hebben partijen een woonhuis gekocht van zijn ouders waarbij de ouders een deel van…

Ik wil mijn wensen over zorg en behandeling opschrijven, informatie over de zorg aan het einde van uw leven.

Via de website Thuisarts.nl vindt u informatie over medische vragen en ook over onder meer euthanasie. In een notarieel levenstestament kunt u uw wensen opnemen over medische behandelbeslissingen als u niet meer zelf uw situatie kan beoordelen. Ook…

nieuwe hypotheekakte bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht voor rekening bank

Wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht mag een bank een nieuwe hypotheekakte verlangen. Het is echter onredelijk om de kosten van de nieuwe hypotheekakte te verhalen op de consument alleen vanwege…

Ongehuwde ouders krijgen gezamenlijk gezag als kind na 31 december 2022 wordt erkend

Op 1 januari 2023 treedt in werking de Wet van 7 juni 2022 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege gezamenlijk gezag door erkenning. Dit betekent dat als een kind…

Bij jubelton mag eerste schenking lager zijn dan jaarlijkse vrijstelling.

Op 1 januari 2023 zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor zowel kinderen als andere verkrijgers worden verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Krijgt u in 2022 voor de 1e keer een schenking voor uw eigen woning? En wil dezelfde…