Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2023

Vrijstellingen voor erfbelasting Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling. De vrijstelling bedraagt in de navolgende situatie: Gehuwd…

Voorhuwelijks nihilbeding (geen partneralimentatie) blijft nietig

M en V hadden vóór het sluiten van het huwelijk een nihilbeding laten opnemen in hun huwelijkse voorwaarden waardoor na echtscheiding geen partneralimentatie is verschuldigd. De Hoge Raad heeft geoordeeld - in navolging van haar eerdere arresten…

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register na uitspraak Europese rechter

De Europese bepaling dat iedereen in alle gevallen toegang moet hebben tot het UBO-register is ongeldig. Dit heeft het Europese Hof van Justitie gisteren geoordeeld in een arrest over het Luxemburgse UBO-register. De verstrekking van informatie…

De uitsluitingsclausule in het testament is dwingend.

In kader van ontbinding geregistreerd partnerschap wordt door de vrouw aan de rechtbank verzocht - om voor recht te verklaren dat de woning niet in enige vorm van gemeenschap valt en uitsluitend aan de vrouw toebehoort. De vrouw heeft de…

Een beter energielabel leidt tot een hogere prijsstijging.

De prijzen van woningen met een beter energielabel stegen in het derde kwartaal van dit jaar harder dan woningen die minder zuinig zijn. Woningen met label A, B of C waren 11 tot bijna 13 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. De…

Invoering digitaal oprichten BV later

De invoering van het digitaal oprichten van een BV loopt opnieuw vertraging op. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moet worden, waardoor de verwachte invoering op 1 januari…

1 op de 3 juridische entiteiten heeft UBO’s nog niet geregistreerd

Het aantal juridische entiteiten dat per 1 oktober haar ultimate beneficial owners (UBO’s) heeft geregistreerd nadert de 67,5 procent. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 entiteiten dat nog niet heeft gedaan, ondanks de deadline van 27 maart…

Kopers nieuwbouw ongerust na uitspraak Raad van State

De Vereniging Eigen Huis (VEH) kreeg naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State veel vragen binnen van ongeruste kopers van een nieuwbouwwoning. Wat de uitspraak betekent voor nieuwbouwprojecten hangt af van de fase waarin…

Notaris die verklaring van erfrecht opstelt, moet erfgenamen informeren over testament

Een notaris die de opdracht krijgt een verklaring van erfrecht op te maken moet de erfgenamen informeren over de inhoud van een testament en wijzen op de verplichtingen die daarin staan, zoals legaten en lasten. De notaris hoeft overigens niet…

Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte BV

Naar aanleiding van Kamervragen van de VVD en het CDA is het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv gewijzigd. Daardoor is het straks wél mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte bv te wijzigen met een Engelstalige…