Voorhuwelijks nihilbeding (geen partneralimentatie) blijft nietig

M en V hadden vóór het sluiten van het huwelijk een nihilbeding laten opnemen in hun huwelijkse voorwaarden waardoor na echtscheiding geen partneralimentatie is verschuldigd. De Hoge Raad heeft geoordeeld – in navolging van haar eerdere arresten uit 1980 en 1996 – dat een vóór het huwelijk gesloten alimentatieovereenkomst niet valt binnen de grenzen van artikel 1:158 BW en op grond van artikel 1:400 lid 2 BW nietig is.

Het invoeren van de mogelijkheid om voorafgaand aan het huwelijk afstand te doen van het recht op partneralimentatie zou – indien wenselijk geacht – op de weg van de wetgever liggen. Deze heeft recent van een dergelijke wijziging afgezien.