Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register na uitspraak Europese rechter

De Europese bepaling dat iedereen in alle gevallen toegang moet hebben tot het UBO-register is ongeldig. Dit heeft het Europese Hof van Justitie gisteren geoordeeld in een arrest over het Luxemburgse UBO-register. De verstrekking van informatie uit het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) is na deze uitspraak tijdelijk gestopt.

UBO-registratie blijft verplicht en mogelijk
In de komende dagen zal minister Kaag het arrest met alle betrokkenen nader analyseren en in overleg treden met de Europese Commissie om te bezien welke informatieverstrekkingen wel mogelijk zijn. De uitspraak heeft overigens geen invloed op de plicht voor vennootschappen en andere juridische entiteiten om UBO’s te registreren. Dit blijft dan ook van kracht. Het opgeven van UBO’s aan het UBO-register blijft dus verplicht en blijft mogelijk.