Ondernemen & bedrijf

Ondernemen brengt risico’s mee. En mogelijk gevolgen voor uw privé vermogen. Zo bent u – als u verder niets regelt – als eenmanszaak ook in privé aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Als u kiest voor een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid – zoals de NV en de BV – kunt u die risico’s beperken. Uw keuze heeft ook gevolgen voor de belasting die u betaalt, voor uw opvolging in het bedrijf en voor het erfrecht.

Eenmanszaak (zzp’ er)

De oprichting van een eenmanszaak is vrij eenvoudig. U hoeft geen oprichtingsakte te laten maken, hebt geen statuten nodig en bent niet verplicht een startkapitaal te storten. U moet uw onderneming laten inschrijven in het handelsregister bij de kamer van koophandel. U betaalt de inschrijvingskosten voor de eenmanszaak en u start als zelfstandig ondernemer.

U kunt maar één eenmanszaak oprichten en inschrijven. Maar daarbinnen mag u wel meerdere handelsnamen voeren en verschillende activiteiten uitoefenen. Een eenmanszaak kan wel of niet werknemers in dienst hebben.

BV

Een bv (besloten vennootschap) is een rechtspersoon. BV’s kunnen alleen worden opgericht via een notariële akte. Voor de schulden van de BV bent u niet aansprakelijk. In de oprichtingsakte worden de statuten van de bv vastgelegd. De BV wordt in het handelsregister van de kamer van koophandel ingeschreven. Voorts wordt er melding gemaakt in het zogenaamde UBO-register, hierin staat vermeld wie ondermeer eigenaar is van de BV.

Richt u als enig persoon een BV op, dan bent u enig aandeelhouder en ook bestuurder van de onderneming. Zijn er meer oprichters, dan worden ook de aandelen verdeeld over meer aandeelhouders. Die benoemen dan samen een bestuur, bestaande uit een of meer directeuren. Een BV betaalt vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting.