Relaties & Familie

Gezins- en familierelaties worden steeds gecompliceerder. Naast het traditionele gezin en het samenwonen zijn er nu in toenemende mate éénoudergezinnen, eenpersoonshuishoudens, tweede huwelijken met kinderen uit eerdere relaties, samenwonen na een eerder huwelijk, enzovoort. Wat kunt u regelen:

Levenstestament

U kunt op ons kantoor een levenstestament laten opmaken, wij zijn daarin gespecialiseerd. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u vertrouwt. U bepaalt wat u wilt regelen, wij kunnen u de handvatten aanreiken. U kunt iemand die u vertrouwt een volmacht geven om uw vermogen te beheren, of om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken. U blijft zelf bevoegd zolang u dat nog goed zelf kunt regelen, maar u benoemt hiermee iemand die beslissingen namens u kan nemen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

Trouwen & partnerschap: huwelijkse-/partner voorwaarden.

Als u geen huwelijkse voorwaarden hebt laten opmaken, trouwt u volgens de wet in gemeenschap van goederen. Huwelijkse voorwaarden worden bij de notaris opgemaakt en daarna ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van het arrondissement (gebied) waar u getrouwd bent. Met huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden bouwt u ook een juridische “chinese muur” tussen uw privé en zakelijke rechtspositie.

Samenwonen: samenlevingscontract.

Met een notarieel samenlevingscontract regelt u de zakelijke kant van uw relatie om elkaars erfgenaam te worden hebt u een notarieel samenlevingscontract en een testament nodig.

Kinderen en voogdij.

Als u niet voor uw minderjarige kinderen kunt zorgen, dan wordt het gezag over de kinderen overgedragen aan één of meer voogden. Dat kan gebeuren als u beiden tegelijk of snel achter elkaar zou overlijden, of als u door omstandigheden niet meer in staat bent voor uw kinderen te zorgen. Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend.

Volwassenen en curatele, onder bewind, mentorschap.

Niet alle volwassenen zijn (helemaal) in staat om voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap, met een psychiatrische ziekte, met een verslaving of door dementie. Zij worden onder toezicht gesteld van iemand die hun zaken voor hen gaat regelen.

Uit elkaar: scheidingsconvenant in notariele akte.

Als u het eens bent over de beëindiging van uw huwelijk en de gevolgen daarvan, leggen wij dit voor u vast in een scheidingsconvenant. We doen dat in de vorm van een notariële akte.