Kinderen & Voogdij

Gezag en voogdij

Minderjarigen in nederland – iedereen die nog geen 18 jaar is – staan volgens de wet onder gezag. Getrouwde ouders en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben automatisch het gezag over hun kinderen als de mannelijke partner het kind heeft erkend. Als iemand anders het gezag uitoefent, is er sprake van voogdij.

Het gezag/de voogdij over kinderen brengt rechten en plichten met zich mee.

Je bent verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Je bent ook diens wettelijke vertegenwoordiger en dus wettelijk aansprakelijk voor het doen en laten van het kind, ook beheer je het eventuele vermogen van het kind.

Je bent als ouders – of je nu nog gezag uitoefent of niet – onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt.

Voogdij regelen in testament

Wilt u maximale invloed op de beslissing wie voor uw minderjarige kinderen zorgt als u beiden zou overlijden? In een testament kunt u één of twee mensen aanwijzen die dan voogd over uw kinderen zouden moeten zijn. U kunt dat ook al doen voordat er kinderen zijn geboren. Een voogdijregeling kan volgens de wet alleen bij testament.

Degenen die u als voogden aanwijst zijn uiteindelijk – als het zover is – niet verplicht om de voogdij te aanvaarden. Ga daarom van tijd tot tijd na of de door u beoogde voogd(en) nog steeds bereid is/(zijn) die taak op zich te nemen.

Peetouders krijgen ook alleen de voogdij wanneer dit bij testament geregeld is.