Notarissen krijgen weer toegang tot UBO-register

Instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering krijgen na een wetswijziging weer toegang tot het UBO-register. Daaronder vallen ook notarissen. De toegang tot het register…

Daling huizenprijs blijft afvlakken

In oktober 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 2,3 procent lager dan in oktober 2022. De prijsdaling vlakte daarmee opnieuw af. Ten opzichte van september 2023 stegen de prijzen in oktober met 0,7 procent. Deze prijsontwikkelingen…

Grens startersvrijstelling € 510.000 in 2024

Wil je een huis kopen? Als je tussen de 18 tot 35 jaar oud bent kun je bij aankoop van een eigen woning onder voorwaarden een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In 2023 kan dit alleen als de waarde van de woning maximaal…

Hoge Raad: testament kan vervallen door wijziging feiten en omstandigheden

Een erflater heeft zijn oude testament niet aangepast toen hij ging trouwen en kinderen kreeg. Dit betekent niet dat dit geen rol speelt bij de uitleg van het - oude- testament. Het kan dus zo zijn dat de uiterste wil zo wordt uitgelegd,…

De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat komend jaar flink omhoog

De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat komend jaar (2024) flink omhoog. Voortaan kunnen kopers van woningen tot 435.000 euro daarvan gebruik maken, een bedrag dat 30.000 euro hoger ligt dan het huidige. De NHG…

Onderzoek naar wettelijke regeling meerouderschap voortgezet

Het demissionaire kabinet zet de onderzoeken naar de mogelijke invoering van meerouderschap en -gezag voort. Naar verwachting worden de resultaten begin 2024 met de Tweede Kamer gedeeld. Dat melden de minister voor Rechtsbescherming…

tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2024

Het Belastingplan 2024 ligt klaar om door de Tweede en Eerste Kamer te worden beoordeeld. Indien beide Kamers met dit Belastingplan instemmen, zullen de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2024…

De Wet Bestuur en Toezicht (WBTR)

Het Online Registreren voor Notarissen (ORN)- portaal van de Kamer van Koophandel geeft vanaf heden een waarschuwing als er een bestuurder wordt ingeschreven die een bestuursverbod heeft op grond van de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR). Sinds…

Bank heeft in strijd gehandeld met de op haar rustende (bijzondere) zorgplicht bij het verstrekken van een geldlening.

Kopers hebben in 2008, tijdens het hoogtepunt van de kredietcrisis, een hypothecaire geldlening afgesloten bij Nationale Nederlanden. Met dat geld hebben zij een woning voor eigen gebruik gekocht. Er zijn betalingsachterstanden ontstaan en uiteindelijk…

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op een aantal onderdelen aanpassen. Vanaf 2024 wordt de regeling versoberd. Zo wordt onder andere verhuurd vastgoed niet meer aangemerkt als ondernemingsvermogen. Vanaf 2025 treden er nog…