Volwassenen curatele mentorschap en bewindvoering

Bewindvoering volwassenen regelen via notaris

Niet alle volwassenen zijn (helemaal) in staat voor zichzelf te zorgen. Er zijn drie vormen van toezicht: bewind, mentorschap en curatele. De notaris kan u een onafhankelijk advies geven, hoe te handelen.

Bewindvoering

Als iemand zelf niet (meer) goed met zijn of haar geldzaken kan omgaan, kan een kantonrechter een bewindvoerder benoemen om alleen de financiële zaken te regelen voor diegene wiens vermogen onder zijn bewind is gesteld.

Meestal wordt een familielid of mantelzorger tot bewindvoerder benoemd.

Maar in toenemende mate worden ook notarissen als bewindvoerder benoemd. Zij zijn onpartijdig en onafhankelijk en beschikken over de administratieve organisatie om bewindvoeringen efficiënt te laten verlopen.

Mentorschap

Als iemand wel voor zijn financiële zaken kan zorgen, maar niet voor zijn verzorging, verpleging of andere persoonlijke zaken, dan kan de kantonrechter een mentor benoemen.

Curatele

Curatele gaat veel verder dan bewind en mentorschap. Iemand die onder curatele wordt gesteld, kan of mag over bijna niets meer zelf beslissen. Wil zo iemand iets kopen, huren of lenen, dan heeft hij toestemming nodig van de curator. Of iemand onder curatele gesteld wordt, beslist de rechter.