Trouwen & partnerschap

Trouwen & partnerschap; huwelijkse-/partner voorwaarden

Als u geen huwelijkse voorwaarden hebt laten opmaken, trouwt u volgens de wet in gemeenschap van goederen. U bent dan voor de helft eigenaar van het totaal van beider bezittingen en geld.

Huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden

Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen mensen die trouwen of getrouwd zijn. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”. In huwelijkse voorwaarden/partnerschaps voorwaarden wordt het recht op ‘bezit en inkomen’ van beide partners vastgelegd.

u kunt bijna alles regelen zoals u het wilt hebben bijvoorbeeld:

  • Vaststelling van de verdeling van inkomen en vermogen bij aanvang van je huwelijk.
  • Afspraken over de compensatie van bereidheid van de ene partner om kinderen te verzorgen en gedurende die tijd niet te (kunnen) werken.
  • Bescherming van een eventuele onderneming van een van beiden tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere partner.
  • Bescherming van het vermogen van de ene partner tegen schulden van de onderneming van de andere partner.
  • Bescherming van uw vermogen tegen de gevolgen van gedragingen van uw partner.
  • Afspraken over het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij onverhoopte echtscheiding.
  • Verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.
  • Bescherming van uw vermogen (of voor u belangrijke spullen) tegen aanspraken van uw partner bij eventuele echtscheiding.
  • Voorkomen van deling van inkomen, schenkingen of erfenissen.

Huwelijkse-, partnerschapsvoorwaarden actueel houden

Zorg er voor dat uw huwelijkse voorwaarden actueel blijven en bespreek ze bijvoorbeeld eens per vijf jaar vrijblijvend met ons. Controleer elk jaar samen of u alle afspraken voor dat jaar bent nagekomen en neem vooral het verrekenbeding serieus. Als u dit niet jaarlijks doet, kan de rechter er bij echtscheiding van uitgaan dat u samen eigenaar bent van het totale vermogen. Dus alsof u in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Een paar voorbeelden van vervelende situaties die u graag wilt voorkomen zie hier: ‘chinese muur tussen privé en bedrijf’

checklist huwelijkse voorwaarden

veranderingern huwelijksvermogensrecht wijzigingen 2012, van belang voor echtgenoten en geregistereerde partners