Uit elkaar

Uit elkaar: scheidingsconvenant in notariële akte

einde samenwonen

Als in het samenlevingscontract bepalingen staan over uit elkaar gaan, gelden de afspraken die in het contract zijn opgenomen. Bijvoorbeeld over de bezittingen of wie er in het huis mag blijven wonen. Zorg dat de afspraken goed worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant.

Het is verstandig om het scheidingsconvenant op te nemen in een notariële akte. Daarmee kunt u de naleving zonder tussenkomst van de rechter afdwingen. U bent dan niet meer afhankelijk van de bereidheid van uw ex-partner om de afspraken na te komen.

als u samen kinderen hebt dan moet u een ouderschapsplan maken. Daarin moeten de verdeling van de zorg voor de kinderen, de alimentatie voor de kinderen en de informatieuitwisseling over belangrijke aangelegenheden over de kinderen en hun vermogen staan beschreven.

Als het niet duidelijk herleidbaar is, worden spullen beschouwd als gezamenlijk eigendom en moet het worden verdeeld. Hebt u samen een huis, dan kunt u dat verkopen of een van u beiden kan het overnemen.

Einde huwelijk

U bent niet verplicht om een convenant te laten opstellen. Het bevordert wel de snelheid waarmee de echtscheiding kan worden uitgesproken. De notaris is onpartijdige deskundige bij een echtscheiding.

In het convenant legt u afspraken vast over de zorg en omgangsregeling voor de kinderen, de financiële bijdrage voor de kinderen, partneralimentatie en verdeling van bezittingen en schulden en uitvoering van de huwelijkse voorwaarden. In het vervolgtraject verzorgen wij de toedeling of overdracht van het huis en aanpassing van de hypotheek en van uw testament

Wij begeleiden u bij het maken van afspraken met elkaar die worden vastgelegd in een notariële akte: het scheidingsconvenant. Vervolgens schakelen wij een procesadvocaat in om het scheidingsverzoek met convenant formeel bij de rechtbank neer te leggen. Daarop spreekt de rechter de echtscheiding uit, de beschikking wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Als de ander zijn of haar verplichtingen niet nakomt, hoeft u in dat geval, niet de rechter in te schakelen om de naleving af te dwingen, maar kunt u bijvoorbeeld de deurwaarder inschakelen om beslag te leggen op loon.