Levenstestament

Wat is een levenstestament?

U kunt op ons kantoor een levenstestament laten opmaken, wij zijn daarin gespecialiseerd. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u vertrouwt. U bepaalt wat u wilt regelen, wij kunnen u de handvatten aanreiken. U kunt iemand die u vertrouwt een volmacht geven om uw vermogen te beheren, of om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken. U blijft zelf bevoegd zolang u dat nog goed zelf kunt regelen, maar u benoemt hiermee iemand die beslissingen namens u kan nemen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

Het levenstestament gaat alleen over de periode tijdens uw leven en niet over wat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden. Daarvoor is een testament noodzakelijk indien het wettelijk erfrecht niet aansluit op uw wensen na overlijden.

Waarom een levenstestament?

Het is belangrijk om op tijd na te denken over het levenstestament, anders haalt de tijd u wellicht in en bent u mogelijk te laat. Als u niet meer wilsbekwaam bent, kunt u namelijk geen levenstestament meer laten opmaken. Ook op jonge leeftijd kan u namelijk iets overkomen. Wanneer u bijvoorbeeld een ernstig ongeluk krijgt en in een coma raakt, dan kunt u niet meer zelf beslissen.

Als u wilsonbekwaam bent en geen levenstestament heeft, krijgen uw naasten te maken met de wettelijke beschermingsmaatregelen zoals bewind, mentorschap en soms curatele. Een kantonrechter gaat dan iemand aanwijzen die uw financiële of medische belangen gaat behartigen. Oók wanneer u bent getrouwd, is het niet automatisch zo dat uw partner namens u mag beslissen.

https://www.notaris.nl/levenstestament