De uitsluitingsclausule in het testament is dwingend.

In kader van ontbinding geregistreerd partnerschap wordt door de vrouw aan de rechtbank verzocht – om voor recht te verklaren dat de woning niet in enige vorm van gemeenschap valt en uitsluitend aan de vrouw toebehoort.

De vrouw heeft de woning onder uitsluitingsclausule verkregen uit een nalatenschap. In het door de advocaat van de man opgestelde convenant – en mede door de vrouw ondertekend – waarin werd overeengekomen dat de uitsluitingsclausule toepassing mist en dat de echtelijke woning dus valt in de gemeenschap van goederen- mist toepassing.

De uitsluitingsclausule in het testament is dwingend; de wens van de erflater kan niet worden doorbroken door huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een later door partijen te ondertekenen convenant.

ECLI:NL:RBNHO:2022:9895