Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2023

Vrijstellingen voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

De vrijstelling bedraagt in de navolgende situatie:

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend

€ 723.526

(Pleeg-) Kind                                                                                                      

€ 22.918

Kind met ziekte of handicap                                                                        

€ 68.740

Kleinkind                                                                                                                  

€ 22.918

Ouders                                                                                                         

€ 54.270

Overig (zoals een broer of zus)                                                                               

€ 2.418

Vrijstellingen voor schenkbelasting

Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

(Pleeg-)Kind 

€ 6.035

Per jaar mogen ouders € 6.035 belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.  

Kind tussen 18 en 40 jaar:    

Eenmalig € 28.947 (extra verhoging tot € 60.298,–, mits gebruikt voor (dure) studie)

Vanaf 1 januari 2022 mocht belastingvrij  nog € 106.671,–  worden geschonken, als het geschonken bedrag maar werd/wordt  gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Mits deze schenking (gedeeltelijk) nog in 2022 is gedaan kan tot uiterlijk 31 december 2023 een aanvullend bedrag worden geschonken, mits ook daarvoor in 2023 een beroep op wordt gedaan. Deze schenking mag ook door een derde (niet familie) worden gedaan.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken.

Van deze hogere schenking moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Overig (zoals een kleinkind)

€  2.418. Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken, Hiervan hoeft u dus geen aangifte te doen.