Kopers nieuwbouw ongerust na uitspraak Raad van State

De Vereniging Eigen Huis (VEH) kreeg naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State veel vragen binnen van ongeruste kopers van een nieuwbouwwoning. Wat de uitspraak betekent voor nieuwbouwprojecten hangt af van de fase waarin de koper zit.

Als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven, heeft de uitspraak geen gevolgen. Een onherroepelijke vergunning betekent immers dat er geen bezwaar en beroep meer mogelijk is. Voor kopers is het wel belangrijk om er zeker van te zijn dat deze vergunning er is voordat ze naar de notaris gaan.

Vertraging
De uitspraak heeft volgens VEH wel invloed op nieuwbouwprojecten die nog geen onherroepelijke omgevingsvergunning hebben. Dergelijke projecten kunnen vertraging oplopen of zelfs niet doorgaan. Mogelijk moeten voor deze projecten stikstofrapporten worden opgesteld. Of dat noodzakelijk is, hangt weer af van onder meer nabijgelegen natuurgebieden, de grootte van het bouwproject en de te gebruiken bouwmachines.