Notaris die verklaring van erfrecht opstelt, moet erfgenamen informeren over testament

Een notaris die de opdracht krijgt een verklaring van erfrecht op te maken moet de erfgenamen informeren over de inhoud van een testament en wijzen op de verplichtingen die daarin staan, zoals legaten en lasten. De notaris hoeft overigens niet zelf een onderzoek te doen naar de omvang van de nalatenschap, maar moet de erfgenamen wel wijzen op de mogelijkheden van beneficiaire aanvaarding en verwerping in het geval de omvang van de nalatenschap niet duidelijk is of negatief is. Ook zonder nader onderzoek naar de omvang van de nalatenschap kon de notaris bekend zijn met het legaat in het testament en had hij de erfgenamen daarop in een tijdig stadium moeten attenderen.

Hof Amsterdam 25 oktober 2022, nr 200.307.038/01 NOT (ECLI:NL:GHAMS:2022:2969)