Ik wil mijn wensen over zorg en behandeling opschrijven, informatie over de zorg aan het einde van uw leven.

Via de website Thuisarts.nl vindt u informatie over medische vragen en ook over onder meer euthanasie.

In een notarieel levenstestament kunt u uw wensen opnemen over medische behandelbeslissingen als u niet meer zelf uw situatie kan beoordelen.

Ook kunt u in uw levenstestament uw wensen over euthanasie of palliatieve sedatie opnemen.

Thuisarts.nl helpt u bij het vormen van uw wensen. Dat is belangrijk, ook voor uw gesprek met uw huisarts.

https://www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling/ik-wil-mijn-wensen-over-zorg-en-behandeling-opschrijven

Thuisarts.nl is een website van  het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Een deel van de informatie wordt samen gemaakt met:

  • de Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
  • de Alliantie Kwaliteit GGz (Akwa GGZ)
  • de Patiëntenfederatie Nederland