Ouderlijk vruchtgenot

,

Ouders die gezag hebben over hun kind, hebben nu  vruchtgenot van het vermogen van hun kind. Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, vindt dat ouders niet vrijelijk over de opbrengsten van het vermogen van minderjarigen mogen beschikken. Hij stelt daarom voor om het ouderlijk vruchtgenot uit de wet te schrappen. Daarvoor komt een regeling in de plaats. Die geeft de rechter de mogelijkheid om ouders toestemming te geven om het vermogen van het kind te gebruiken voor verzorging en opvoeding van het kind en het levensonderhoud van het gezin.