Ongehuwde ouders krijgen gezamenlijk gezag als kind na 31 december 2022 wordt erkend

Op 1 januari 2023 treedt in werking de Wet van 7 juni 2022 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege gezamenlijk gezag door erkenning. Dit betekent dat als een kind na 31 december 2022 wordt erkend de moeder en de andere juridische ouder het gezag over hun kind gezamenlijk uitoefenen, tenzij sprake is van een uitzondering van artikel 1:251b (nieuw) BW. Een van de uitzonderingen is dat beide ouders in de akte van erkenning hebben verklaard dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend.