Wanneer kunt u de startersvrijstelling krijgen (overdrachtsbelasting)?

Verkrijg je een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen? En voldoe je ook aan de andere voorwaarden? Dan kun je misschien een startersvrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting.

Voorwaarden startersvrijstelling

Je hebt recht op de startersvrijstelling als je voldoet aan de volgende 4 voorwaarden.

  • Je verkrijgt een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen.
  • Je bent ouder dan 18 en jonger dan 35 jaar op het moment dat je de woning verkrijgt.
    Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële akte van levering.
  • Als je de woning verkrijgt, mag de woningwaarde niet hoger zijn dan € 400.000. Per 1 januari 2023 wordt dat bedrag verhoogd naar € 440.000. Het gaat om de waarde in het economisch verkeer. Daarmee wordt de maximale waarde van de woning op de vrije markt bedoeld. Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Dit is meestal gelijk aan de koopsom zoals die in de koopovereenkomst staat.
  • Je hebt niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling.