Overdrachtsbelasting: het hoge tarief hoeft niet altijd te gelden bij woningen die zijn verhuurd

Indien iemand een verhuurde woning verwerft met het doel om er zelf in te gaan wonen, kan de startersvrijstelling of het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing zijn als op het moment van de verkrijging feitelijk al vaststaat dat het huurcontract kort na de verkrijging zal worden beëindigd en de woning direct daarna als hoofdverblijf gaat dienen.
Ministerie van Financiën 12 oktober 2022, nr 2022-0000250556