Eenmanszaak

De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid zoals de bv en de nv. Gaat u zakelijk failliet, dan bent u ook privé failliet. Huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden kunnen u gedeeltelijk behoeden. Die kunt u altijd aangaan of wijzigen, ook al bent u al getrouwd. U kunt dan alsnog een scheiding aanbrengen tussen privé- en ondernemingsvermogen. Uw notaris kan u daarin adviseren en de voorwaarden voor u vastleggen in een notariele akte.

Belastingdienst

Startende ondernemers moeten zich aanmelden bij de belastingdienst. Als eenmanszaak wordt u aangemerkt als ib-ondernemer. De winst- en verliesrekening van uw bedrijf wordt meegenomen in uw privé aangifte. Over de winst betaalt u inkomstenbelasting in box 1. Als ondernemer kunt u gebruikmaken van verschillende belastingfaciliteiten: startersaftrek, ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening. Daar tegenover staat dat u ook btw moet betalen over de omzet in uw bedrijf. Die kunt u overigens weer verrekenen met de btw die u betaald hebt op uw inkopen. Verrekening binnen dezelfde box is mogelijk met inkomen van vorige of komende jaren.

Opvolging; koopovereenkomst en notariele overdrachtsakte

Gaat u uw eenmanszaak overdragen aan een opvolger, dan is een helder overzicht nodig van de bezittingen en schulden van uw bedrijf, bijvoorbeeld het overnemen van voorraden, crediteuren en huur. Wij leggen dat in de koopovereenkomst en de notariele overdrachtsakte vast. Als verplichtingen niet worden nagekomen, kunt u dit via de deurwaarder afdwingen, zonder dat u eerst naar de rechter moet. Dit geldt ook voor een overname.

Wilt u dat uw bedrijf blijft bestaan na uw overlijden, dan moet u dat afzonderlijk regelen. Zonder zo’n regeling kunnen uw erfgenamen hun deel in het ondernemingsvermogen opeisen, omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen prive en de zaak. Ook is het verstandig een regeling te treffen waarmee u uw bedrijf kunt overdragen aan een derde.

De koop of verkoop van een bedrijf brengt ook gevolgen mee voor uw privésituatie. Wij betrekken in het voorbereidingstraject zaken als huwelijkse voorwaarden en voortzetting van uw bedrijf in onverwachte situaties. Bijvoorbeeld de bescherming van uw partner tegen risico’s van het ondernemen, of het risico van overlijden voor uw pensioendatum.

Van eenmanszaak naar bv

U kunt uw eenmanszaak ook omzetten naar een bv. Of dat zinvol of wenselijk is hangt af van de winst die u maakt, van de risico’s die u bijvoorbeeld qua privé aansprakelijkheid wilt lopen en van de juridische gevolgen op andere privé terreinen als uw gezin en familie.

De checklist voor ondernemers

De checklist voor ondernemers in een eenmanszaak helpt u op weg. Eerst goed voorbereiden, dan de gang naar de kamer van koophandel en vervolgens gewoon beginnen met ondernemen. Kijk hier voor ‘checklist eenmanszaak’.