Checklist voor samenwoners

Checklist voor samenwoners

 • Waar u op moet letten bij het opmaken van een samenlevingscontract:
 • Verdeling van inkomsten
 • Verrekening kosten van de huishouding
 • Wat valt onder kosten van de huishouding
 • Gezamenlijke woning moet wel of niet gezamenlijk eigendom worden
 • Gevolgen als een partner meer geld aan rente en aflossing van hypotheek bijdraagt
 • Positie van degene die intrekt bij de partner die enig eigenaar is van het huis
 • Eigendomsrechten van voor gezamenlijke rekening aangeschafte spullen
 • Regeling van de aantoonbaarheid dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn
 • Al dan niet gezamenlijk huurderschap van het huis
 • Aanmelding van elkaar als begunstigde voor het partnerpensioen
 • Overlijdensrisicoverzekeringen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen
 • Bij spaarhypotheek splitsing tussen spaarpremie en risicopremie
 • Gevolgen van uit elkaar gaan
 • Eventuele alimentatieplicht
 • Gevolgen bij overlijden

vaststellen van manier waarop over geschillen wordt beslist