Wet regelt niets voor samenwoners

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, regelt de wet van alles voor u. Voor samenwoners is er niets geregeld in de wet. Als u in aanmerking wilt komen voor bijvoorbeeld partnerpensioen of bepaalde arbeidsvoorwaarden dan hebt u een notarieel samenlevingscontract nodig.

u bent u niet automatisch erfgenaam van elkaar wanneer u samenwoont of gaat samenwonen. Om erfgenaam te worden hebt u een samenlevingscontract en een testament nodig.
Als u niets regelt en de partner, van wie het huis is, overlijdt, dan staat u met lege handen. Het huis gaat dan naar de erfgenamen en dat zijn de familieleden van uw partner. U bent geen familie! Alles wordt verkocht, huis met inboedel, en u staat letterlijk met lege handen. Zeg niet: “dat doen ze nooit, ik heb een heel goede verstandhouding”, de praktijk wijst uit dat die gevoelens in dit soort situaties snel omslaan. Loop geen risico, zorg voor een samenlevingscontract en een testament. Het is een kleine investering die zich later in rust en in geld (ook fiscaal voordeel) uitbetaalt.

Fiscaal voordeel
in de wet op de erfbelasting (successierecht) zijn drie tariefgroepen opgenomen. Een tariefgroep voor partners en kinderen, een tariefgroep voor kleinkinderen en een tariefgroep voor alle overigen, alle verdere familieleden en niet-familieleden.

Voor de vrijstellingen zijn er twee schijven, voor bedragen tot € 118.000 en voor bedragen daarboven. Het tarief in de twee schijven is voor de partners en kinderen 10 en 20%, voor kleinkinderen 18 en 36% en voor overigen 30 en 40%.

De vrijstelling voor partners bedraagt € 600.000, voor kinderen en kleinkinderen € 19.000 en voor overigen € 2.000.