Checklist oprichting BV

Als u een bv gaat oprichten moet u letten op de volgende zaken:

vaststellen oprichtingsdatum

het ministerie van justitie moet een ‘verklaring van geen bezwaar’ verlene. oprichters en toekomstige bestuurders mogen in de laatste 8 jaar niet betrokken zijn geweest bij vermogensdelicten of faillissementen. het verkrijgen van de verklaring duurt enkele dagen.

bankverklaring opvragen bij de bank.

een notariële akte is verplicht. in de oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap.
de notaris controleert de juridisch inhoudelijke kant hiervan. daarin moeten staan:

  • de naam van de bv
  • doelomschrijving
  • maatschappelijk kapitaal en te plaatsen aandelen
  • soorten aandelen
  • aandeelhouders
  • blokkeringsregeling of goedkeuringsbepaling
  • eventueel raad van commissarissen
  • directeur

er moet een minimumkapitaal van 18.000 euro in de vennootschap worden gestort. dit kan met geld, maar ook in natura, zoals met onroerend goed. met dit kapitaal mag gewerkt worden. als u een eenmanszaak, een maatschap of een vof inbrengt, kan de waarde daarvan gebruikt worden voor inbreng van kapitaal. u hoeft dan geen € 18.000 te storten.

wij schrijven de bv voor u in bij het handelsregister. tot de datum van inschrijving bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

indien relevant kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting.

bekrachtiging van de rechtshandelingen die u als oprichter(s) in de voorperiode hebt gedaan.

opgave doen van (startende) onderneming bij de fiscus en indien relevant aansluiting bij uwv.

opstellen van arbeidsovereenkomst. bijvoorbeeld voor de dga.

geen oprichtingsvereiste, maar wel een verplichting is het opstellen van jaarstukken en de openbaarmaking hiervan bij de kvk. de wettelijke eisen zijn afhankelijk van de omvang van de onderneming.

Copyright 2022 Janssen & Van Commenée Notarissen - Heemskerk - Powered by SWAT