Checklist oprichting BV

Als u een bv gaat oprichten moet u letten op de volgende zaken:

vaststellen oprichtingsdatum

Een notariële akte is verplicht. in de oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap.
de notaris controleert de juridisch inhoudelijke kant hiervan. daarin moeten staan:

  • de naam van de bv
  • doelomschrijving
  • kapitaal en te plaatsen aandelen
  • soorten aandelen
  • aandeelhouders
  • blokkeringsregeling of goedkeuringsbepaling
  • eventueel raad van commissarissen
  • directeur

Er is geen minimumkapitaal meer verplicht, er moet tenminste een aandeel worden uitgegeven. Dat kan een aandeel zijn van € 1,00.

Wij schrijven de BV voor u in bij het handelsregister. Voorts maken wij de opgave voor het UB-register voor u gereed.