BV

Bv snel opgericht en veel vrijheid voor oprichters

Met een miniem eigen vermogen |(aandelenkapitaal) van bijvoorbeeld tien euro, kunt u sinds 2012 een besloten vennootschap oprichten, via een notariele akte met statuten. Enkele details bij het opmaken van de statuten en oprichtingsakte vindt u hier.

Overdracht van aandelen van een bv uitsluitend bij notariele akte

Sinds 2012 hoeft een blokkeringsregeling niet langer verplicht opgenomen te worden in de statuten, u moest dan bijvoorbeeld uw aandalen eerst aan uw mede-aandeelhouders aanbieden. Oude statuten blijven geldig, dus als u van de blokkeringsregeling af wilt, dan moeten de statuten worden aangepast (notariële akte). Overdracht van aandelen kan uitsluitend bij notariële akte plaatsvinden. In de voorbereidingsfase wordt vaak een koopovereenkomst opgesteld. Daarin worden alle zakelijke aspecten geregeld.

klik hier voor meer informatie over aandelenoverdracht

Fusies en splitsingen

Fusies en splitsingen vragen om nauwe begeleiding door en samenwerking tussen notaris, accountant en belastingadviseur.

Enkele voorbeelden van fusies: bedrijfsfusie, aandelen fusie juridische fusie.

Enkele voorbeelden van splitsingen: zuivere splitsing, afsplitsing, hybride splitsing juridische splitsing.,

klik hier voor meer informatie over splitsingen en fusies

Familie opvolging

In een bv is de continuïteit verzekerd, de bv is immers een rechtspersoon. Die houdt bij uw vertrek niet op te bestaan. Verkoopt u uw aandelen, dan moet u over de opbrengst 25% inkomstenbelasting betalen, althans als u een aanmerkelijk belang hebt. Dat hebt u als u minimaal 5% van de aandelen heeft. Wordt uw bedrijf uit de bv verkocht, dan moet de verkopende bv vennootschapsbelasting betalen over de (boek)winst.

Als u uw bedrijf binnen de familie overdraagt, hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald over het onroerend goed van het bedrijf. Uw opvolger moet dan wel minimal 3 jaar het bedrijf voortzetten

Ondernemerstestament

Vrijwel elke ondernemer wil dat zijn bedrijf wordt voortgezet.

Maak daarom een ‘ondernemerstestament’. Daarin bepaalt u als ondernemer/directeur-grootaandeelhouder (dga) wat er na uw overlijden met uw bedrijf moet gebeuren. U voorkomt dat uw erfgenamen het niet eens kunnen worden over de voortzetting van uw bedrijf of dat het bedrijf wordt verkocht of de onderneming failliet gaat, in waarde afneemt. U kunt een person die u vertrouwt als executeur benoemen in uw testament voor de afwikkeling.

Meer informatie over waar u op moet letten als u een bv gaat oprichten, vindt u hier.