Statuten en oprichtingsakte

Bv’s kunnen alleen worden opgericht via een notariële akte. In de oprichtingsakte worden de statuten van de bv vastgelegd. Enkele details:

  • Bij het maken van de oprichtingsakte en statuten controleren wij de juridisch-inhoudelijke kant van de statuten. Als alles volgens de regels is opgeschreven, worden de akten gepasseerd, waarna de bv officieel bestaat.
  • Wij verzorgen voor u de inschrijving van uw bv in het handelsregister. Zolang dat nog niet gebeurd is, bent u nog persoonlijk aansprakelijk. Ook een bv in oprichting moet in het handelsregister worden ingeschreven.
  • Elke bv is verplicht om jaarstukken op te stellen en die openbaar te maken bij de kamer van koophandel. De eisen hangen overigens wel af van de omvang van uw bedrijf.

De aandelen in een bv staan altijd op naam. Ze zijn nooit “aan toonder”. Aandelen in een nv (naamloze vennootschap) zijn meestal “aan toonder” maar kunnen ook op naam staan. In een bv moet u als zittende vennoten het toetreden van een nieuwe vennoot goedkeuren, ook als die de aandelen van een andere vennoot overneemt.