De Wet Bestuur en Toezicht (WBTR)

Het Online Registreren voor Notarissen (ORN)- portaal van de Kamer van Koophandel geeft vanaf heden een waarschuwing als er een bestuurder wordt ingeschreven die een bestuursverbod heeft op grond van de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR). Sinds de invoering van de WBTR per 1 juli 2021 kan de rechter een bestuurder van een stichting ontslaan en een verbod opleggen om binnen 5 jaar opnieuw een stichting te besturen.

De Kamer van Koophandel geeft al langer een waarschuwing als iemand wordt ingeschreven met een civiel- of strafrechtelijk bestuursverbod. Een groot verschil is dat die bestuursverboden gelden voor alle rechtspersonen. Bij de WBTR geldt het bestuursverbod alleen voor stichtingen en kan men bijvoorbeeld nog wel bestuurder worden van een vennootschap.

bron: KVK