Artikelen door Aldo van Commenée

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Ongehuwde en niet geregistreerde ouders vinden het vaak lastig om zelf het gezamenlijk gezag aan te vragen. De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Want meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen worden geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarom wordt per 1 januari 2023 de wet gewijzigd. Vanaf […]

Notarieel samenlevingscontract voldeed niet aan eisen van partnerschap voor de Successiewet door het ontbreken van een wederzijdse zorgverplichting.

De man heeft een schenking ontvangen ten behoeve van zijn woning. Er is een geschil met de Belastingdienst of de man recht heeft op toepassing van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton). De man was ten tijde van de schenking weliswaar ouder dan 40 jaar maar zijn vriendin niet. De vrijstelling zou […]

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2023

Vrijstellingen voor erfbelasting Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling. De vrijstelling bedraagt in de navolgende situatie: Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 723.526 (Pleeg-) Kind                                                                                                       € 22.918 Kind met ziekte […]

Voorhuwelijks nihilbeding (geen partneralimentatie) blijft nietig

M en V hadden vóór het sluiten van het huwelijk een nihilbeding laten opnemen in hun huwelijkse voorwaarden waardoor na echtscheiding geen partneralimentatie is verschuldigd. De Hoge Raad heeft geoordeeld – in navolging van haar eerdere arresten uit 1980 en 1996 – dat een vóór het huwelijk gesloten alimentatieovereenkomst niet valt binnen de grenzen van […]

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register na uitspraak Europese rechter

De Europese bepaling dat iedereen in alle gevallen toegang moet hebben tot het UBO-register is ongeldig. Dit heeft het Europese Hof van Justitie gisteren geoordeeld in een arrest over het Luxemburgse UBO-register. De verstrekking van informatie uit het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) is na deze uitspraak tijdelijk gestopt. UBO-registratie blijft verplicht en mogelijk […]

De uitsluitingsclausule in het testament is dwingend.

In kader van ontbinding geregistreerd partnerschap wordt door de vrouw aan de rechtbank verzocht – om voor recht te verklaren dat de woning niet in enige vorm van gemeenschap valt en uitsluitend aan de vrouw toebehoort. De vrouw heeft de woning onder uitsluitingsclausule verkregen uit een nalatenschap. In het door de advocaat van de man […]

Invoering digitaal oprichten BV later

De invoering van het digitaal oprichten van een BV loopt opnieuw vertraging op. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moet worden, waardoor de verwachte invoering op 1 januari 2023 niet haalbaar is. De plenaire behandeling is voorlopig gepland in week 6 van 2023 (tweede week februari). Hiermee schuift de […]