Artikelen door Aldo van Commenée

Eerste Kamer wil overdrachtsbelasting voor beleggers verlagen

Wie niet zelf in een woning gaat wonen, betaalt nu 10,4 procent overdrachtsbelasting bij de verkrijging ervan. Dat is volgens Martin van Rooijen (50PLUS) te hoog: beleggers haken af, waardoor benodigde investeringen in woningen achterblijven. Zijn motie met deze strekking behaalde een meerderheid in de Eerste Kamer. De motie krijgt de steun van de huidige minister van […]

Geen vergunning meer nodig voor ‘mantelzorgwoning’ in je tuin

Een vergunning is straks niet meer noodzakelijk voor een zogeheten ‘mantelzorgwoning’ in de tuin. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nu kan een mantelzorgwoning vaak al zonder vergunning worden geplaatst, maar het kabinet wil dat dit nog makkelijk wordt. Zo moeten schuren of andere […]

Nieuwe publieksbrochures beschikbaar

Enkele publieksbrochures van de KNB (de notariële beroepsorganisatie) zijn vernieuwd. Het gaat onder meer om ‘Een erfenis, wat nu?’ en ‘Hoe regel ik mijn nalatenschap?’ Ook is er een infographic toegevoegd die duidelijk laat zien wie de wettelijke erfgenamen zijn. Voorts zijn er ook brochures over: onderzoek notaris bij uw levenstestament; onderzoek notaris bij uw […]

Checklist testament

Deze checklist helpt u na te denken over de wensen en mogelijkheden van uw testament. Wat is voor u belangrijk? Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Laat deze wensen goed aansluiten op uw persoonlijke situatie voor nu en in de toekomst. Is er geen testament, […]

Verhoging van wettelijke rente van 6% naar 7% per 1 januari 2024

De wettelijke rente wordt vanaf 1 januari 2024 hoger dan 6%, dat heeft gevolgen hebben voor vorderingen uit hoofde van de wettelijke verdeling en de legitieme portie. Uitgangspunt van de wet is dat de vorderingen van de kinderen ten laste van de langstlevende echtgenoot/geregistreerde partner worden verhoogd voor zover de wettelijke rente hoger is dan […]

Notarissen krijgen weer toegang tot UBO-register

Instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering krijgen na een wetswijziging weer toegang tot het UBO-register. Daaronder vallen ook notarissen. De toegang tot het register voor ultimate beneficial owners (ubo’s) is vorig jaar beperkt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het hof […]

Daling huizenprijs blijft afvlakken

In oktober 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 2,3 procent lager dan in oktober 2022. De prijsdaling vlakte daarmee opnieuw af. Ten opzichte van september 2023 stegen de prijzen in oktober met 0,7 procent. Deze prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. […]

Grens startersvrijstelling € 510.000 in 2024

Wil je een huis kopen? Als je tussen de 18 tot 35 jaar oud bent kun je bij aankoop van een eigen woning onder voorwaarden een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In 2023 kan dit alleen als de waarde van de woning maximaal € 440.000 bedraagt. Vanaf 2024 bedraagt deze woningwaardegrens € 510.000. […]