Artikelen door Aldo van Commenée

Verhoging van wettelijke rente van 6% naar 7% per 1 januari 2024

De wettelijke rente wordt vanaf 1 januari 2024 hoger dan 6%, dat heeft gevolgen hebben voor vorderingen uit hoofde van de wettelijke verdeling en de legitieme portie. Uitgangspunt van de wet is dat de vorderingen van de kinderen ten laste van de langstlevende echtgenoot/geregistreerde partner worden verhoogd voor zover de wettelijke rente hoger is dan […]

Notarissen krijgen weer toegang tot UBO-register

Instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering krijgen na een wetswijziging weer toegang tot het UBO-register. Daaronder vallen ook notarissen. De toegang tot het register voor ultimate beneficial owners (ubo’s) is vorig jaar beperkt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het hof […]

Daling huizenprijs blijft afvlakken

In oktober 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 2,3 procent lager dan in oktober 2022. De prijsdaling vlakte daarmee opnieuw af. Ten opzichte van september 2023 stegen de prijzen in oktober met 0,7 procent. Deze prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. […]

Grens startersvrijstelling € 510.000 in 2024

Wil je een huis kopen? Als je tussen de 18 tot 35 jaar oud bent kun je bij aankoop van een eigen woning onder voorwaarden een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In 2023 kan dit alleen als de waarde van de woning maximaal € 440.000 bedraagt. Vanaf 2024 bedraagt deze woningwaardegrens € 510.000. […]

Onderzoek naar wettelijke regeling meerouderschap voortgezet

Het demissionaire kabinet zet de onderzoeken naar de mogelijke invoering van meerouderschap en -gezag voort. Naar verwachting worden de resultaten begin 2024 met de Tweede Kamer gedeeld. Dat melden de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de onderzoeken is het advies van […]

De Wet Bestuur en Toezicht (WBTR)

Het Online Registreren voor Notarissen (ORN)- portaal van de Kamer van Koophandel geeft vanaf heden een waarschuwing als er een bestuurder wordt ingeschreven die een bestuursverbod heeft op grond van de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR). Sinds de invoering van de WBTR per 1 juli 2021 kan de rechter een bestuurder van een stichting ontslaan […]

Bank heeft in strijd gehandeld met de op haar rustende (bijzondere) zorgplicht bij het verstrekken van een geldlening.

Kopers hebben in 2008, tijdens het hoogtepunt van de kredietcrisis, een hypothecaire geldlening afgesloten bij Nationale Nederlanden. Met dat geld hebben zij een woning voor eigen gebruik gekocht. Er zijn betalingsachterstanden ontstaan en uiteindelijk is de woning via een openbare executieveiling verkocht. Daarna resteerde een restschuld van bijna € 220.000. Kopers verwijten aan Nationale Nederlanden […]