Artikelen door Aldo van Commenée

,

Ouderlijk vruchtgenot

Ouders die gezag hebben over hun kind, hebben nu  vruchtgenot van het vermogen van hun kind. Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, vindt dat ouders niet vrijelijk over de opbrengsten van het vermogen van minderjarigen mogen beschikken. Hij stelt daarom voor om het ouderlijk vruchtgenot uit de wet te schrappen. Daarvoor komt een regeling in de […]

,

Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een kind meerderjarig wordt. Dat stelt Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, voor in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel maakt deel uit van een pakket wetswijzigingen die het vermogen van minderjarigen beter moeten beschermen. Nu geldt ook voor minderjarigen […]

Uitsluitingsclausule net op tijd bedongen.

Het huwelijk van partijen is door echtscheiding ontbonden. Zij waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen zoals dat gold voor 2018. Tijdens het huwelijk hebben partijen een woonhuis gekocht van zijn ouders waarbij de ouders een deel van de koopprijs aan hem (alleen) schenken. In de leveringsakte is een uitsluitingsclausule opgenomen. De vrouw stelt dat […]

Ik wil mijn wensen over zorg en behandeling opschrijven, informatie over de zorg aan het einde van uw leven.

Via de website Thuisarts.nl vindt u informatie over medische vragen en ook over onder meer euthanasie. In een notarieel levenstestament kunt u uw wensen opnemen over medische behandelbeslissingen als u niet meer zelf uw situatie kan beoordelen. Ook kunt u in uw levenstestament uw wensen over euthanasie of palliatieve sedatie opnemen. Thuisarts.nl helpt u bij […]

nieuwe hypotheekakte bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht voor rekening bank

Wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht mag een bank een nieuwe hypotheekakte verlangen. Het is echter onredelijk om de kosten van de nieuwe hypotheekakte te verhalen op de consument alleen vanwege de overstap van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. Naar de huidige opvattingen verandert het recht van erfpacht in dat geval […]

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Ongehuwde en niet geregistreerde ouders vinden het vaak lastig om zelf het gezamenlijk gezag aan te vragen. De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Want meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen worden geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarom wordt per 1 januari 2023 de wet gewijzigd. Vanaf […]

Notarieel samenlevingscontract voldeed niet aan eisen van partnerschap voor de Successiewet door het ontbreken van een wederzijdse zorgverplichting.

De man heeft een schenking ontvangen ten behoeve van zijn woning. Er is een geschil met de Belastingdienst of de man recht heeft op toepassing van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton). De man was ten tijde van de schenking weliswaar ouder dan 40 jaar maar zijn vriendin niet. De vrijstelling zou […]

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2023

Vrijstellingen voor erfbelasting Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling. De vrijstelling bedraagt in de navolgende situatie: Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 723.526 (Pleeg-) Kind                                                                                                       € 22.918 Kind met ziekte […]