Artikelen door Aldo van Commenée

De Wet Bestuur en Toezicht (WBTR)

Het Online Registreren voor Notarissen (ORN)- portaal van de Kamer van Koophandel geeft vanaf heden een waarschuwing als er een bestuurder wordt ingeschreven die een bestuursverbod heeft op grond van de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR). Sinds de invoering van de WBTR per 1 juli 2021 kan de rechter een bestuurder van een stichting ontslaan […]

Bank heeft in strijd gehandeld met de op haar rustende (bijzondere) zorgplicht bij het verstrekken van een geldlening.

Kopers hebben in 2008, tijdens het hoogtepunt van de kredietcrisis, een hypothecaire geldlening afgesloten bij Nationale Nederlanden. Met dat geld hebben zij een woning voor eigen gebruik gekocht. Er zijn betalingsachterstanden ontstaan en uiteindelijk is de woning via een openbare executieveiling verkocht. Daarna resteerde een restschuld van bijna € 220.000. Kopers verwijten aan Nationale Nederlanden […]

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op een aantal onderdelen aanpassen. Vanaf 2024 wordt de regeling versoberd. Zo wordt onder andere verhuurd vastgoed niet meer aangemerkt als ondernemingsvermogen. Vanaf 2025 treden er nog meer wijzigingen in. Bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan €100.000 die ook privé worden gebruikt en het beleggingsvermogen van een B.V. […]

Schenkbelasting aftrekbaar in box 3 als uiterlijk 8 weken voor het eind van het jaar aangifte is gedaan

Tijdige aangifte schenkbelasting en box 3 Met uitzondering van erfbelastingschulden zijn belastingschulden geen schulden in box 3 (artikel 5.3, derde lid, onderdelen c en d, van de Wet IB 2001). De belastingplichtige kan de eventuele nadelige gevolgen van deze regel voor schenkbelastingschulden voorkomen door gelijk na de schenking aangifte schenkbelasting te doen en de daaropvolgende […]

Manon Muller en Mariska Klinkenberg benoemd tot toegevoegd notaris

Op donderdag 5 oktober 2023 zijn mr Manon Muller en mr Mariska Klinkenberg door de Kamer voor het Notariaat bij de rechtbank in Amsterdam beëdigd tot toegevoegd notaris. Manon Muller is sinds 1996 werkzaam in het notariaat. Zij heeft zich met name gespecialiseerd in het (complexe) familierecht. Mariska Klinkenberg is sinds 2012 werkzaam in het […]

,

vormvoorschriften van een testament

De minister heeft op vragen uit de Tweede Kamer aangegeven dat hij vasthoudt aan de huidige vormvoorschriften van een testament. Voor de rechtsgeldigheid van een uiterste wil moet de akte waarin de uiterste wilsbeschikking is vervat, worden ondertekend door de erflater. Dit vormvoorschrift, dat op straffe van nietigheid is voorgeschreven, vindt de minister in het […]

,

Ouderlijk vruchtgenot

Ouders die gezag hebben over hun kind, hebben nu  vruchtgenot van het vermogen van hun kind. Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, vindt dat ouders niet vrijelijk over de opbrengsten van het vermogen van minderjarigen mogen beschikken. Hij stelt daarom voor om het ouderlijk vruchtgenot uit de wet te schrappen. Daarvoor komt een regeling in de […]