Artikelen door Aldo van Commenée

De uitsluitingsclausule in het testament is dwingend.

In kader van ontbinding geregistreerd partnerschap wordt door de vrouw aan de rechtbank verzocht – om voor recht te verklaren dat de woning niet in enige vorm van gemeenschap valt en uitsluitend aan de vrouw toebehoort. De vrouw heeft de woning onder uitsluitingsclausule verkregen uit een nalatenschap. In het door de advocaat van de man […]

Een beter energielabel leidt tot een hogere prijsstijging.

De prijzen van woningen met een beter energielabel stegen in het derde kwartaal van dit jaar harder dan woningen die minder zuinig zijn. Woningen met label A, B of C waren 11 tot bijna 13 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen van huizen met energielabel E of F stegen gemiddeld met […]

Invoering digitaal oprichten BV later

De invoering van het digitaal oprichten van een BV loopt opnieuw vertraging op. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moet worden, waardoor de verwachte invoering op 1 januari 2023 niet haalbaar is. De plenaire behandeling is voorlopig gepland in week 6 van 2023 (tweede week februari). Hiermee schuift de […]

1 op de 3 juridische entiteiten heeft UBO’s nog niet geregistreerd

Het aantal juridische entiteiten dat per 1 oktober haar ultimate beneficial owners (UBO’s) heeft geregistreerd nadert de 67,5 procent. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 entiteiten dat nog niet heeft gedaan, ondanks de deadline van 27 maart dit jaar. Dat blijkt uit een brief van de minister van Financiën, Sigrid Kaag, aan de […]

Kopers nieuwbouw ongerust na uitspraak Raad van State

De Vereniging Eigen Huis (VEH) kreeg naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State veel vragen binnen van ongeruste kopers van een nieuwbouwwoning. Wat de uitspraak betekent voor nieuwbouwprojecten hangt af van de fase waarin de koper zit. Als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven, heeft de uitspraak geen gevolgen. Een onherroepelijke vergunning betekent immers […]

Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte BV

Naar aanleiding van Kamervragen van de VVD en het CDA is het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv gewijzigd. Daardoor is het straks wél mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte bv te wijzigen met een Engelstalige akte. In het oorspronkelijke voorstel was hierin niet voorzien. Het gaat hierbij om bv’s die […]

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning: bestedingstermijn blijft 3 jaar

Voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling geldt als vereiste dat de begiftigde het bedrag van de schenking uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het eerste kalenderjaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan, heeft besteed ten behoeve van een eigen woning. Als in de aangifte schenkbelasting voor een schenking in 2022 een beroep […]

Wanneer kunt u de startersvrijstelling krijgen (overdrachtsbelasting)?

Verkrijg je een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen? En voldoe je ook aan de andere voorwaarden? Dan kun je misschien een startersvrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting. Voorwaarden startersvrijstelling Je hebt recht op de startersvrijstelling als je voldoet aan de volgende 4 voorwaarden. Je verkrijgt een woning waarin je zélf voor langere […]