tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2024

Het Belastingplan 2024 ligt klaar om door de Tweede en Eerste Kamer te worden beoordeeld. Indien beide Kamers met dit Belastingplan instemmen, zullen de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2024…

De Wet Bestuur en Toezicht (WBTR)

Het Online Registreren voor Notarissen (ORN)- portaal van de Kamer van Koophandel geeft vanaf heden een waarschuwing als er een bestuurder wordt ingeschreven die een bestuursverbod heeft op grond van de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR). Sinds…

Bank heeft in strijd gehandeld met de op haar rustende (bijzondere) zorgplicht bij het verstrekken van een geldlening.

Kopers hebben in 2008, tijdens het hoogtepunt van de kredietcrisis, een hypothecaire geldlening afgesloten bij Nationale Nederlanden. Met dat geld hebben zij een woning voor eigen gebruik gekocht. Er zijn betalingsachterstanden ontstaan en uiteindelijk…

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op een aantal onderdelen aanpassen. Vanaf 2024 wordt de regeling versoberd. Zo wordt onder andere verhuurd vastgoed niet meer aangemerkt als ondernemingsvermogen. Vanaf 2025 treden er nog…

Schenkbelasting aftrekbaar in box 3 als uiterlijk 8 weken voor het eind van het jaar aangifte is gedaan

Tijdige aangifte schenkbelasting en box 3 Met uitzondering van erfbelastingschulden zijn belastingschulden geen schulden in box 3 (artikel 5.3, derde lid, onderdelen c en d, van de Wet IB 2001). De belastingplichtige kan de eventuele nadelige…

Bij overname, na verdeling van de woning, van ‘oude’ eigenwoningschuld gaat aflossingseis gelden.

Het verkrijgen van het eigendomsaandeel van de ex-partner door de belastingplichtige wordt voor hem op grond van artikel 3.119aa, vierde lid, Wet IB 2001 gezien als verwerving van een eigen woning. Deze verwerving financiert hij door het aandeel…

Manon Muller en Mariska Klinkenberg benoemd tot toegevoegd notaris

Op donderdag 5 oktober 2023 zijn mr Manon Muller en mr Mariska Klinkenberg door de Kamer voor het Notariaat bij de rechtbank in Amsterdam beëdigd tot toegevoegd notaris. Manon Muller is sinds 1996 werkzaam in het notariaat. Zij heeft zich…

vormvoorschriften van een testament

,
De minister heeft op vragen uit de Tweede Kamer aangegeven dat hij vasthoudt aan de huidige vormvoorschriften van een testament. Voor de rechtsgeldigheid van een uiterste wil moet de akte waarin de uiterste wilsbeschikking is vervat, worden…

Ouderlijk vruchtgenot

,
Ouders die gezag hebben over hun kind, hebben nu  vruchtgenot van het vermogen van hun kind. Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, vindt dat ouders niet vrijelijk over de opbrengsten van het vermogen van minderjarigen mogen beschikken.…

Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

,
De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een kind meerderjarig wordt. Dat stelt Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, voor in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel maakt deel uit van…