De uitsluitingsclausule in het testament is dwingend.

In kader van ontbinding geregistreerd partnerschap wordt door de vrouw aan de rechtbank verzocht - om voor recht te verklaren dat de woning niet in enige vorm van gemeenschap valt en uitsluitend aan de vrouw toebehoort. De vrouw heeft de…

Een beter energielabel leidt tot een hogere prijsstijging.

De prijzen van woningen met een beter energielabel stegen in het derde kwartaal van dit jaar harder dan woningen die minder zuinig zijn. Woningen met label A, B of C waren 11 tot bijna 13 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. De…

Invoering digitaal oprichten BV later

De invoering van het digitaal oprichten van een BV loopt opnieuw vertraging op. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moet worden, waardoor de verwachte invoering op 1 januari…

1 op de 3 juridische entiteiten heeft UBO’s nog niet geregistreerd

Het aantal juridische entiteiten dat per 1 oktober haar ultimate beneficial owners (UBO’s) heeft geregistreerd nadert de 67,5 procent. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 entiteiten dat nog niet heeft gedaan, ondanks de deadline van 27 maart…

Kopers nieuwbouw ongerust na uitspraak Raad van State

De Vereniging Eigen Huis (VEH) kreeg naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State veel vragen binnen van ongeruste kopers van een nieuwbouwwoning. Wat de uitspraak betekent voor nieuwbouwprojecten hangt af van de fase waarin…

Notaris die verklaring van erfrecht opstelt, moet erfgenamen informeren over testament

Een notaris die de opdracht krijgt een verklaring van erfrecht op te maken moet de erfgenamen informeren over de inhoud van een testament en wijzen op de verplichtingen die daarin staan, zoals legaten en lasten. De notaris hoeft overigens niet…

Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte BV

Naar aanleiding van Kamervragen van de VVD en het CDA is het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv gewijzigd. Daardoor is het straks wél mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte bv te wijzigen met een Engelstalige…

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning: bestedingstermijn blijft 3 jaar

Voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling geldt als vereiste dat de begiftigde het bedrag van de schenking uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het eerste kalenderjaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan,…

Overdrachtsbelasting: het hoge tarief hoeft niet altijd te gelden bij woningen die zijn verhuurd

Indien iemand een verhuurde woning verwerft met het doel om er zelf in te gaan wonen, kan de startersvrijstelling of het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing zijn als op het moment van de verkrijging feitelijk al vaststaat…

Wanneer kunt u de startersvrijstelling krijgen (overdrachtsbelasting)?

Verkrijg je een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen? En voldoe je ook aan de andere voorwaarden? Dan kun je misschien een startersvrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting. Voorwaarden startersvrijstelling Je hebt…